martes, 7 de julio de 2009

UN ANY DE MILLORES EN EL TRANSPORT PÚBLIC


El passat dia 1 de juliol es va complir un any de la posada en marxa d’un nou servei de transport públic per carretera, per integració de dues línies existents (Alcanar-Amposta i Amposta-Tortosa). Mes a mes , la freqüència de les expedicions es va fixar cada hora en dies feiners. L’acceptació del servei ha estat molt important, sobretot en hores punta. La utilització durant aquest any, de juliol a juliol, de més de 160.000 viatgers, demostra l’encert de la mesura.

El 16 de març d’aquest any, es posaven en funcionament set nous serveis. La intensificació del servei entre Amposta, S. J. D’Enveja, els Muntells i prolongació al nucli dels Eucaliptus; el nou servei entre Poblenou del Delta, S. C. De la Ràpita, Amposta; la millora del servei amb increment d’expedicions entre Alfara de Carles, Els Reguers, Roquetes, Raval de Cristo, Tortosa; la de Tivenys, Bitem, Tortosa i la de Vinallop, Tortosa. Cal destacar per la seva importància de contribució a la cohesió territorial, la millora del servei amb increment d’expedicions entre la Ribera d’Ebre i Tortosa.

Al complir-se un any d’aquestes millores, se n’ha impulsat un altra de prou important a la comarca de la Terra Alta. Es tracta de que tots els pobles de la comarca tenen garantit el transport públic amb la seva capital Gandesa fora del calendari escolar i també es tracta de l’increment en dues expedicions diàries (una d’anada i altra de tornada) entre Gandesa i l’Hospital de Mora d’Ebre.

Garantir la suficiència i la qualitat del transport públic es avui una necessitat que molts consideren ja com una nova pota de l’estat del benestar.

L’acció del govern de Catalunya en l’àmbit del transport públic a les Terres de l’Ebre, ha suposat aquest darrer any un avanç molt important que contribuirà sens dubte a resoldre gran part del dèficit històric que patía el territori en aquest àmbit. Encara resta per fer i es continuarà treballant per garantir la mobilitat que la societat d’avui requereix.

Antoni Sabaté i Ibarz

No hay comentarios: