jueves, 27 de diciembre de 2007

EL PONT DE SANT JAUME D’ENVEJA I DELTEBRE: UN SÍMBOL I UNA APOSTA PEL TERRITORI

El pont de la Constitució, a les acaballes del 2007, ens ha ofert als ebrencs, una excel·lent noticia en forma també de pont: la infraestructura viària que unirà les poblacions de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre.

Efectivament, el DOGC de divendres 7 de desembre publicava l’anunci de licitació de les obres d’un nou pont sobre l’Ebre que permetrà unir els municipis de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, amb una inversió prevista de prop de 20 M€. Aquest pont, de 250 metres de longitud i 19 metres d’amplada, esdevindrà una alternativa a l’actual pas de barca entre les dues poblacions i també està concebut com un ample passeig sobre les aigües del riu. Es preveu adjudicar les obres el febrer vinent i començar-les durant la primavera, amb un termini d’execució de 18 mesos.

Aquest pont esdevindrà tot un símbol en la plana deltaica, a la desembocadura de l’Ebre sota el cel omnipresent del Delta. Ho serà pel seu disseny “Lo Passador” obra dels enginyers Diego Cobo i Jiri Strasky, que l’han planificat de tipus fix i estarà ancorat en si mateix, amb el tauler suspès mitjançant un sistema de cables.

Com també ho serà des del punt de vista estratègic que vindrà a comunicar les dues poblacions i serà alhora una infraestructura bàsica de “l’Anella del Delta”, una anella viària i de carrils bici que té com a objectiu equilibrar la vialitat dels dos hemideltes.

Aquest pont també suposa una evident aposta d’inversió en infraestructures a les Terres de l’Ebre per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Una aposta de volum d’inversió que ho és alhora estratègica i que contribuirà a resoldre dèficits històrics i al desenvolupament econòmic del nostre territori.

Així, ens situarem en el proper any 2008 amb 100 M€ en inversió en infraestructures viàries al nostre territori, unes en execució i d’altres en fase de licitació i adjudicació: Horta de Sant Joan-Eix de l’Ebre (30 M€) en fase d’execució, Batea-límit Aragó (18M€) en fase d’execució. Tortosa-Ulldecona amb la variant de Santa Bàrbara (27,5 M€) en fase de licitació i el referit pont de Sant Jaume d’Enveja-Deltebre (19 M€).

A aquesta realitat, hem d’afegir i resaltar per la serva alta significació estratègica la primera fase del desdoblament de l’Eix de l’Ebre (4 carrils) en el tram Sant Carles de la Ràpita-Tortosa. A primers d’any sortirà a informació pública la variant de Tortosa (Vinallop-Roquetes-Tortosa) i en paral·lel s’iniciaran els estudis informatius del tram Vinallop-Sant Carles de la Ràpita.

Aquesta aposta del Govern de Catalunya per les Terres de l’Ebre ens permet afrontar el proper any 2008 amb optimisme i sentit positiu.

2008: IMPORTANTS MILLORES EN EL TRANSPORT PÚBLIC

El passat 25 d’octubre, el Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Sr. Manel Nadal, anunciava a Tortosa unes mesures per millorar el transport públic per carretera a les Terres de l’Ebre i les preveia operatives per al segon trimestre del 2008.

Aquestes mesures pretenen assolir tres objectius: atendre la demanda dels espais territorials amb major densitat de població, atendre les realitats comarcals i la seva vertebració territorial i potenciar la cohesió territorial de les Terres de l’Ebre.

Pel que fa al primer objectiu es concretarà en programar un transport diari amb freqüència d’un servei cada hora entre Alcanar-Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Aldea-Tortosa.

El segon objectiu pretén garantir el servei de transport públic entre tots els municipis del territori i la seva capital de comarca amb la finalitat de que la gent pugui resoldre les seves necessitats administratives, atenció de salut i comercials. Es programaria un servei diari a primera hora del matí que ho sigui de retorn a primera hora de la tarda.

Finalment, es tracta de relligar en xarxa la capital del territori amb les capitats comarcals amb especial atenció a l’eix Mora-Flix que permeti accentuar fluxos de cohesió territorial.

També el 2008 estarà enllestit el Pla Director de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre la redacció del qual s’ha adjudicat recentment.

Aquestes mesures crec que tenen una gran importància per tal de potenciar el transport públic i contribuiran a la mobilitat sostenible de les nostres comarques.