jueves, 2 de abril de 2009

ELS SOCIALISTES I ELS REPTES IMMEDIATS

En aquests moments de complexitat i incertesa, els socialistes estem encarant, amb determinació, tres reptes de gran transcendència sobre els que hem de promoure el debat i la reflexió.


En primer lloc, situem les polítiques per afrontar la primera gran crisi econòmica de la globalitat. Aquestes polítiques obtenen diferents àmbits d'actuació: les encaminades a fomentar la inversió publica, les polítiques actives d'ocupació, els ajuts al sector financer i els encaminats a facilitar liquiditat a les empreses, les accions encaminades al manteniment dels actius industrials en sectors estratègics com el de l'automoció i les decisions relatives al manteniment de les polítiques socials de protecció als més desafavorits.

Ara bé, ens cal una consideració addicional a qualsevol de les mesures emprades per resoldre el moment i encarar el futur. Perquè, tal com es deia des de la tribuna del darrer Consell Nacional del PSC, res tornarà a ser com abans i, per tant, hem de repensar les nostres polítiques i redefinir el grau de coresponsabilitat i d'autoexigència.

En segon lloc, els socialistes entomem la centralitat de la política catalana des de la realitat plural i integradora de Catalunya. El nostre espai és el de la Catalunya real, no pas la dels aventurismes i somnis impossibles dels uns, ni tampoc la de les derives autodeterministes d'altres.

Defensors com som de la unió des de la llibertat i el respecte a la personalitat pròpia, és a dir del nostre concepte federal, defensem el finançament bo per a Catalunya, el just i necessari. No tancarem un mal acord, no ho farem. Com tampoc acceptarem lliçons de CiU, perquè va ser CiU qui va pactar unilateralment amb el PP el pèssim finançament que avui tenim a Catalunya.
Finalment, ens disposem a proposar la nostra opció a les eleccions al Parlament Europeu, una opció que no és només la dels socialistes catalans ni tan sols només la dels socialistes espanyols. És l'opció dels socialistes europeus com a grup compacte que representa al conjunt dels socialistes d'Europa. Perquè els socialistes anem a Europa a defensar la nostra globalitat, el nostre model global de polítiques al servei de les persones, de la pau, de la cooperació amb el món subdesenvolupat i l'emergent, i la sostenibilitat de la terra. Europa només té sentit des de la globalitat de la Unió. Per aixó pensem que qui vol anar a Europa a defensar identitats parcials, s'equivoca.
Com també s'equivoca el PP en voler plantejar les properes eleccions al Parlament Europeu com unes primàries d'Espanya. Perquè en el rerefons dels populars existeix un model europeu conservador, neoliberal, al servei exclusiu del mercat, amb clares pautes de retallada dels avenços socials i relacions bilaterals superades sortosament després de les recents eleccions als EUA. Vull dir que una foto amb Aznar-Bush a les Azores, plena d'enganys i guerra anomenada "preventiva", ja és caduca i està sortosament superada.

Aquests reptes, els socialistes, els estem afrontant des de la cohesió i la unitat, des de la consciència de la transcendència del moment i des de la responsabilitat del nostre compromís amb la ciutadania.