miércoles, 22 de octubre de 2008

UN CONGRÉS MOLT POSITIU


La Federació XVI del PSC, a les Terres de l’Ebre vàrem celebrar el segon Congrés per a fixar les nostres línies d’actuació i renovar els diferents ens de direcció política per als propers quatre anys.

La valoració que podem fer d’aquest Segon Congrés, des del rigor i l’objectivitat, és del tot positiva.

Perquè ha estat un Congrés de cohesió i unitat, factors imprescindibles per entomar el lideratge territorial que ens ha atorgat la ciutadania i que volem exercir amb responsabilitat i eficàcia.

Perquè ha estat un Congrés que ha renovat bona part dels seus càrrecs en una aposta clara per la incorporació de persones joves que han de garantir la continuïtat de la direcció i del projecte socialista a mig i llarg termini.

Perquè ha estat un Congrés que ha fet una aposta compromesa en el foment de la participació de tota la militància en la política.

Perquè ha estat un Congrés d’afirmació dels valors de solidaritat i igualtat d’oportunitats que son els pilars de l’ideari socialista i que els contextualitzem en el marc dels nous llenguatges i realitats en que viu la societat actual.

Perquè ha estat un Congrés que ha sabut articular un discurs positiu de construcció territorial, deixant de banda la queixa permanent i el no sistemàtic.

Perquè ha estat un Congrés d’idees clares i concretes sobre el desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre, amb una aposta molt contundent per la industrialització del territori tot i tenint en compte els altres sectors de la economia.

L’Ebre que sap on va. Aquest era el lema del Congrés i així ho hem constatat i concretat. Com deia el Secretari General de la UGT en la seva intervenció en qualitat d’invitat, cal ara fixar el com hi anem i a quina velocitat.

En aquest viatge apassionant cap el progrés de la gent de l’Ebre cercarem les necessàries complicitats dins i fora del partit, amb la societat civil, amb les persones que són en definitiva la nostra raó de ser.

Antoni Sabaté i Ibarz


1er. Secretari electe de la Federació XVI del PSC, a les Terres de l’Ebre

No hay comentarios: