jueves, 27 de diciembre de 2007

2008: IMPORTANTS MILLORES EN EL TRANSPORT PÚBLIC

El passat 25 d’octubre, el Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Sr. Manel Nadal, anunciava a Tortosa unes mesures per millorar el transport públic per carretera a les Terres de l’Ebre i les preveia operatives per al segon trimestre del 2008.

Aquestes mesures pretenen assolir tres objectius: atendre la demanda dels espais territorials amb major densitat de població, atendre les realitats comarcals i la seva vertebració territorial i potenciar la cohesió territorial de les Terres de l’Ebre.

Pel que fa al primer objectiu es concretarà en programar un transport diari amb freqüència d’un servei cada hora entre Alcanar-Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Aldea-Tortosa.

El segon objectiu pretén garantir el servei de transport públic entre tots els municipis del territori i la seva capital de comarca amb la finalitat de que la gent pugui resoldre les seves necessitats administratives, atenció de salut i comercials. Es programaria un servei diari a primera hora del matí que ho sigui de retorn a primera hora de la tarda.

Finalment, es tracta de relligar en xarxa la capital del territori amb les capitats comarcals amb especial atenció a l’eix Mora-Flix que permeti accentuar fluxos de cohesió territorial.

També el 2008 estarà enllestit el Pla Director de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre la redacció del qual s’ha adjudicat recentment.

Aquestes mesures crec que tenen una gran importància per tal de potenciar el transport públic i contribuiran a la mobilitat sostenible de les nostres comarques.

No hay comentarios: